De zakelijke aanpak van verzuim

Van intake tot facturatie:
de werkwijze van NIM BMW

Ook al is elke situatie anders, NIM BMW houdt zich aan een heldere en concrete werkwijze.
Deze ziet er als volgt uit:

 • Intake door een bedrijfsmaatschappelijk werker

  Een bedrijfsmaatschappelijk werker met ervaring in uw branche voert een vertrouwelijk gesprek met uw medewerker. Na aanmelding wordt binnen een werkdag een afspraak gemaakt. Het eerste gesprek ('de intake') vindt binnen 3-5 werkdagen plaats.

 • Indicatie van aantal gesprekken

  De medewerker en u als werkgever krijgt een indicatie van het aantal gesprekken (gemiddeld 5 gesprekken) dat de bedrijfsmaatschappelijk werker nodig denkt te hebben.

 • Rapportage

  De rapportage van de bedrijfsmaatschappelijk werker vormt het uitgangspunt voor de volgende fase.

 • Advies van NIM BMW-medewerker

  Op basis van de rapportage en gesprekken met de bedrijfsmaatschappelijk werker adviseert NIM BMW over de juiste aanpak.

 • Start behandeling

  Als u akkoord gaat met ons voorgestelde behandelingsplan, starten wij de behandeling. Vanzelfsprekend in nauwe samenspraak tussen de bedrijfsmaatschappelijk werker en eventueel de P&O-afdeling. Mede door gebruik te maken van protocollen is onze werkwijze inzichtelijk en resultaatgericht.

 • Afsluiting behandeltraject

  Na afsluiting van het behandeltraject ontvangt de verwijzer - na toestemming van de cliënt - de eindrapportage.

 • (geanonimiseerde) factuur

  Als het gaat om privacygevoelige informatie sturen we een geanonimiseerde factuur.