De zakelijke aanpak van verzuim

Arbo-verzuimbegeleiding

Meerdere mensen ondervinden hinder van (ziekte)verzuim. Werkgevers komen voor hoge kosten te staan, terwijl langdurig thuiszitten ook voor werknemers onprettig is. Het is zaak om iemand weer zo snel mogelijk - maar verantwoord - aan het werk te krijgen: dit vindt de overheid - Wet Verbetering Poortwachter - u als werkgever. Met de dienst Arbo-verzuimbegeleiding ondersteunt NIM BMW u bij het terugdringen en beheersen van (ziekte)verzuim.

Meer informatie opvragen over Arbo-verzuimbegeleiding

Uw bedrijfscultuur, de medewerker zelf en financiële belangen vormen het uitgangspunt voor onze ondersteuning. Zo kan NIM BMW u voorzien van een gedetacheerde bedrijfsarts, die enerzijds spreekuren houdt en anderzijds regelmatig overlegt met de directie, P&O-afdeling en/of de ondernemingsraad. We zoeken altijd de balans tussen de mens achter de medewerker én werkgeversbelangen.